Effektiv och säker renhållning i stallet

Effektiv och säker renhållning i stallet som ger ökad djurhälsa och bättre arbetsmiljö. Ko, häst eller gris – Svea Agri har utgödslingssystemen.

En gödselskrapa utsätts för stora påfrestningar. Det krävs styrka med fingertoppskänsla! Vår senaste nyhet SveaLine linspel drivs med en Dyneema lina som tål tuffa tag. Den 10 mm grova linan klarar 7,1 tons brottstyrka. Dyneema linan har en högre brottgräns än vajer och kan lagas om den går av och ändå behålla sin dragkraft. Slitdelarna i SveaLine är av Hardox®  slitplåt. Det finns både kraft, styrka och kvalité i SveaLine.

Fördelar med SveaLine:

 • Klövvänlig design
 • Dyneema lina
 • Slitdelar i Hardox® slitplåt
 • Inga gjutformar
 • Fungerar bra med gummimatta
 • Urinränna för bra stallmiljö
 • Styrskåp i olika utföranden, från manuell manövrering till helautomatik
 • Svensktillverkad
 • Prisbelönt styrning
 • Original reservdelar tillverkas och levereras från egen fabrik

Hydraulik, kätting eller vajer

I vårt sortiment ingår flera alternativa skrapssystem som drivs antingen med hydraulik, vajer eller kätting. Alla system är utvecklade och tillverkade av Svea Agri. I vår produktutveckling sätter vi djurhälsa, driftsäkerhet, kvalité och arbetsmiljö i främsta ledet. Samtliga våra utgödslingssystem har egenskaper som bidrar både till ökad djurhälsa och kundnytta.

Styrning efter behov

Till våra utgödslingssystem finns det flera varianter av styrskåp med olika nivåer av funktioner och inställningsmöjligheter. Vi har delat in dem i tre nivåer:

 • Grund
 • Standard
 • Premium

Från den enkla till den mer avancerade styrningen med inställningar för bland annat flera starttider och djursäkerhet.

Smart och säker styrning med SASC

SASC, Svea Animal Safe Control, gör styrningen säker och effektiv för hydrauliska system. Systemet observerar onormal belastning framför skrapan och stannar vid hinder. Systemet gör tre startförsök, om hindret kvarstår skickas larmsignal via blixtljus eller mobiltelefon. SASC förhindrar att sjuka djur som ligger i skrapgången skadas av gödselskrapan.

SACS erhöll utmärkelsen Innovation Award på Elmia Lantbruk 2016.

Rent stall med svensktillverkat utgödslingssystem från Svea Agri!

Hardox® är ett varumärke registrerat av SSAB