Skruvtransportör

Svea Agri har en lång historik inom konstruktion,tillverkning och montage av skruvtransportörer. Vi har nöjda kunder och återförsäljare över hela världen som har använt våra produkter inom vitt skilda områden, allt från traditionell spannmålstransport och fodertransport till att skruva tex mjöl, aska eller kaffe.

Rörskruv,
Allround 102, 152, 200 och 250

Rörskruvarna Allround är i första hand avsedda för transport av spannmål eller foder. Skruvtransportörerna kan dock användas vid hantering av andra granulerade, pulverformiga eller pelleterade material. Kapacitet upp till 115 ton/h

Vi brukar skilja på två huvudområden när det gäller rörskruv, foderskruv eller spannmålsskruv. Skillnaden ligger dels i att för foderhantering så rekommenderar vi vårt Allround 100 program som kan hantera en- eller tvåplans vinkelväxlar och att vi kan styra varvtalet väldigt väl på foderprogrammet och på så sätt styra kapaciteten.

Foderhantering

Allroundskruven är konstruerad enligt vanlig byggsatsprincip – den är alltså enkel att projektera, distribuera och montera.
Väl på plats är den en pålitlig arbetspartner som framför allt är lämpad för foderhantering med krav
på hög kapacitet, hållbarhet och flexibilitet.

Vinkelväxlar ser till att göra exempelvis vertikal transport möjlig och underlättar också installation i trånga utrymmen. När skruven ska gå runt hörn, uppför väggar etc, används vinkelväxlar. De finns i två utföranden; enplans och tvåplans.

Enplansväxeln används för vinklar i horisontalplanet eller vid övergång från maximalt 45° stigning till horisontell transport (högst 6 meter efter vinkelväxeln).

Tvåplansväxeln kan användas i alla lägen, även för övergång från horisontell till vertikal transport. Med en tvåplansväxel blir den maximala transportlängden 8 meter. Antalet vinkelväxlar per skruvtransportör får vara högst tre och skruvens varvtal får inte överstiga 350 r/m vid användning av vinkelväxel.

SVEA-26-1plans-vnklvxl-lowresSVEA-25-2Plans-vnklvxl

Att tänka på vid planering

 • Använd inte mer än tre vinkelväxlar per skruv.
 • Maximalt vartal när en vikelväxel används är 350 rpm.
 • Om två skruvar ska seriekopplas, välj samma eller ett lägre varvtal på den matande skruven.
 • Planera i första hand för direktdrift med kuggväxelmotor.
 • Det är viktigt att fallrören får en tillräcklig vinkel för det material som transporteras – planera för en lutning på minst 60 grader.
 • Maximal lyfthöjd (lodrätt transportlängd) är 8 meter.
 • Maximal transportlängd är 50 meter.
 • När du beräknar transportlängden, gör ett tillägg på 5 meter per vinkelväxel.

Spannmålshantering

Precis som foderskruven kan spannmålsskruven användas för transport
av alla sorts fodertyper, och dessutom för spannmål. Den finns i fyra
storlekar: 102, 152, 200 och nyheten 250 mm i diameter.
Spannmålsskruven har högre kapacitet än foderskruven, men tar å andra sidan större plats.

Du kan välja att använda en skyddskorg eller en tratt på din spannmålsskruv beroende på hur du vill ansluta den
till silo, kross eller annan utrustning.

SVEA-29-Skyddskorg-Low-ResSVEA-31-Tratt-LowRes

Skruv med skyddskorg och tratt respektive.

U-Skruv,
för transport av spannmål

Svea RSU är konstruerad enligt byggsatsprincipen, den är lätt att projektera, lagerhålla, distribuera och montera. Svea RSU är avsedd för spannmålshantering med krav på hög kapacitet. Svea RSU är anpassningsbar till alla typer av anläggningar.

Svea RSU är anpassningsbar till alla typer av anläggningar och kan förutom spannmål användas för transport av alla slags granulerade, pulverformiga och pelleterade material.

Svea RSU är fribärande, spiralen är svetsad på ett kraftigt centralrör. Dessutom har Svea RSU specialkonstruerade mellanlager för att ge minsta möjliga motstånd.

Svea RSU har en kompakt drivenhet för direktdrift med snäckväxel. Det blir både underhållsfritt och enkelt att montera. Regnskydd för drivenhet och skarvar finns som tillbehör.

 

 • Flexibelt byggsystem
 • Snabbt och enkelt montage
 • Stor kapacitet, upp till 80 ton/timme
 • Robust konstruktion med hög finish och kvalitet
 • ”Made in Sweden”

 

 

 

 

 

 

 

Sveaagri RSU 100, 150, 225 och 225 Turbo

uskruv1

U-skruv med kedjedrift här kompletterad med inloppskupa, en- och tvåvägsinlopp, samt extra utlopp försett med skjutspjäll och övergång till rullkantanslutning.

uskruv2

En helt ny generation drivenheter!
Enkel och robust!
Kedjedrift med flänsmonterad motor. Alternativt direktdrift med kugg- eller snäckväxelmotor.

uskruv3

uskruv4

In- och utloppsrör


uskruv5

Slanganslutning och spjäll

Användningsområde:

 • Horisontell transport, som dock klarar lutning upp till 15°.
 • Mycket lämpad som nock- och tömmningsskruv för spannmål.
 • Varje transportör kan anpassas efter den kapacitet som krävs.

 

Argument:

 • Flexibelt byggsystem med stora variations-möjligheter.
 • Snabbt och enkelt montage. Tydlig monteringsanvisning
 • Stor kapacitet, upp till 80ton/timma.
 • Brett tillbehörsprogram.
 • Robust konstruktion med hög finish och kvalitet.
 • Kullagrad varannan meter
 • CE-märkt
 • Svensktillverkad

Flexskruv,
55 – 90 mm

Flexskruvar är, som namnet antyder, ett mångsidigt system för fodertransport av olika slag. Driftsäkerhet kombinerat med flexibilitet gör möjligheterna stora för effektiv och skonsam fodertransport.

Flexskruven är vår böjligaste skruv. Till skillnad från övriga skruvar, som byggs i plåt, har flexskruvens
rör ingen hård kärna och höljet är gjort av plast.
Flexskruven är enkel att montera och passar både gamla och nya anläggningar – tala om flexibilitet!

Skruven i sig kan ju böjas, och fasta böjar finns dessutom som tillbehör.
In- och utloppen är också extremt flexibla, med rullkant respektive fyrkantkoppling som ger tillgång till ett stort utbud av standardtillbehör.

Skruvautomatik – Bas, Standard och Premium – för foderskruvar

Till våra foderskruvar, Flex och Allround 102, har vi ett väl utvecklat program med styrskåp, som också kan anpassas efter behov. Systemet omfattar tre typer av manöverboxar.

Bas-, Standard-, och Premium-enhet för reglering av utfodringssystem, lämpliga för olika planeringssituationer.

Bas-Enhet
Basenheten är en enkel styrenhet, enbart avsedd att användas som underenhet. Den innehåller motorskydd och kontaktorer för en transportskruv och har anslutningar för en nivåvakt.

Basenheten måste alltid användas tillsammans med Standard-Enheter eller Premium-Enheten.

Bas-Enheter innehåller:

 • Kontaktor
 • Motorskydd
 • Tidrelä
 • Anslutningar för:
  • 24V matning från Standard-Enheten eller Premium-Enhet
  • Nivåvakt

Standard-Enhet
Standard-enheten är en styrenhet för en fodertransportör, vanligen en transportskruv, som fyller stationära foderstationer eller en fodervagn.

Den är försedd med motorskydd och innehåller en kontaktor för en skruvtransportör och har anslutningar för två nivåvakter. Den övervakar skruvtransportörens körtid och paustid.

Standard-Enheten innehåller:

 • Manöverpanel
 • Kontaktor
 • Motorskydd(överströmsrelä ska väljas till)
 • Anslutningar för:
  • Nödstopp
  • Nivåvakt
  • Indikeringslampa
  • Alarm
  • Matarspänning

Premium-Enhet

Premium-enheten ger samma grundfunktion som Standard-enheten, men för två olika foder.
Till skillnad från Standard-enheten har Premium-enheten också en alarmlogg och timräknare för varje foder.
Den är förberedd för motorskydd och innehåller kontaktorer för två transportskruvar och har anslutningar för fyra nivåvakter. (Upp till två för varje transportskruv) Den övervakar transportskruvarnas körtid och paustid.
Premium-enheten innehåller:
 • Manöverpanel
 • Kontaktorer för två foder
 • Motorskydd(överströmsrelä ska väljas till)
 • Anslutningar för:
  • Nödstopp
  • Nivåvakt
  • Indikeringslampa
  • Alarm
  • Matningsspänning

Nivåvakter
Optisk nivåvakt 60418

Nivåvakt ska monteras på ett transparent fallrör enligt bilden till nedan. En sändare och en mottagare
ska placeras exakt mitt emot varandra. Vänd indikeringarna så att de syns från golvet.
Använd ett buntband (ingår i leveransen) för att fästa sändare och mottagare på röret. Dra buntbandet
genom de två slangarna för att fi xera sändarens och mottagarens resp. positioner.
Dra åt buntbanden så att inte givarnas positioner förändras.

Kapacitiv nivåvakt 60423
Placeringen är av stor betydelse för att nivåvakten ska fungera på säkert sätt och inte slitas ut mekaniskt.
Om en högerroterande transportskruv används ska givaren alltid sitta på vänster sida sett i transportskruvens transportriktning
när den är placerad i utlopp och vertikala fallrör.
Svenska transportskruvar i standardutförande är normalt högerroterande.
I sluttande utmatningsrör ska nivåvakten placeras på rörets ”ovansida”.

Optisk nivåvakt 60307 (för fyllning av fodervagn)
Placera givaren rakt över den yta som ska övervakas.
Ju högre givaren är placerad, desto mindre är risken för att den kommer att täckas med damm.
Lossa kåpan och anslut givaren enligt kopplingsschemat.
För kabeln i en S-formad kurva för att förhindra att vatten som rinner längs kabeln ska tränga in
i givaren.
Se till att kabelförskruvningen är korrekt åtdragen. Plugga igen det hål som inte används.
Slå av huvudströmbrytaren eller ta bort säkringarna för matarskruvarnas motorer. Fyll manuellt
upp till frammatning till maximal nivå.

Gränslägesbrytare 60330 (och fäste 60332, för fyllning av fodervagn)
Justera den mekaniska inställningen så att fodervagnen registreras i påfyllningspositionen.
Se till gränslägesbrytaren är ordentligt fastsatt så att den inte förskjuts av fodervagnen.

Utlastningsskruv

Skruvtransportörer för tömning av spannmålssilor. Sveperskruv finns i stationär och s.k. ”Carry In” variant med kapacitet upp till 60 ton/h. Tömningsskruv under silogolv finns i tre utföranden horisontell, vertikal eller 25° böj med kapacitet upp till 80 ton/h

Utlastningsskruvarna finns i två huvudmodeller: Carry – In eller Stationär. Den stationär sveperskruven kan kombineras med tre olika utlastningsskruvar:

 • horisontell utlastning
 • vertikal utlastning
 • 25 graders utlastning

 

utlastn1
Carry – In
En enkel, smidig och flexibel skruv som du kan använda till flera silos med samma diameter. Du flyttar skruven mellan
dina silos med handkraft och ansluter spänningen i den medföljande handsken.

utlastn2

Det är en snäckväxeldrift med en utväxling på 1:10 vilket gör att motorns 2800 rpm växlas ner till 280 rpm på spiralen.
Handtaget över motorn är även ett bra skydd för motorn. Motorn går även att få i Ex utförande.

Carry In skruven ansluts till centrum i silon med en ledad skarvtapp för bästa flexibilitet.

Teknisk data för Carry In sveper skruv

Max Längd 7,5 meter
Typ av drivenhet Snäckväxeldrift
Effekt 1,1 kW
Kapacitet 25 t/h
Axeltappens diameter 19 mm
Spiral hastighet 280 rpm
Diameter på spiral 133 mm
Stigning 135 mm
Diameter på drivhjul 150 mm

 

Stationär sveperskruv
För de mer krävande installationerna där man vill ha en permanent lösning finns den stationär sveperskruven.

utlastn3

Drivenheten är en 2800rpm elmotor med snäckväxel, utväxlingen 1:10. Motorn skyddas mot trycket
från spannmålen av ett ”hus” av plåt.
På drivenheten finns en roterande koppling med släpringar, vilket medger att skruven kan rotera
obegränsat i silon.

Den stationär sveperskruven ansluts via en axeltapp till centrum av silon, i denna anslutning finns en möjlighet att justera passning av sveperskruven i silon i steg om 50mm.

Teknisk data för stationär sveperskruv

Max längd 9.7 m
Typ av drivenhet Snäckväxeldrift
Effekt 2,2 – 5,5 kW
Kapacitet 60 ton/h
Skarvtapps diameter 41 mm
Spiral varvtal 280 rpm
Diameter spiral 185 mm
Stigning 130 mm
Diameter på drivhjulet 200 mm

 

Horisontell utlastning
Den stationära sveperskruven kombineras med fördel med en utlastningsskruv. Den horisontella varianten används ofta tillsammans med någon form av elevator lösning för vidare transport av spannmålen till annan anläggning.

utlastn4

Den horisontella utlastningen har ett 250mm utlopp med rullkant för säker anslutning till annan utrustning.

Skruven förses med ett centrumutlopp och ett flertal sidoutlopp beroende på silons diameter. Dessa regleras med en reglerstånganordning som säkerställer att man först öppnar centrumutloppet och sedan sidoutloppen för att minimera risken för snedbelastning i silon.

Teknisk data för horisontell utlastning

Max längd 11,6 m
Typ av drivenhet Kedjedrift
Effekt 5,5 – 9,2 kW
Kapacitet 80 ton/h
Varvtal på spiral 380 rpm
Diameter på spiral 185 mm
Stigning 165 mm

 

Vertikal utlastning
Vid utlastning till lastbil eller annat släp är den vertikala utlastningen att rekommendera.

utlastn5

Den har en frigång på 4,7 meter och en kapacitet på 82 ton/h.

Vill Du veta mer?