Referenser

Ett axplock av kunder som handlat av oss

Svenska köttföretagen,
Seminstation Hållsta

Simia inredning, Svea ventilation, Odin utgödsling och Big Dutchman torrfoderslinga

Gäddeholm

Svea naturlig ventilation, skorsten och ljusband

Stallberg

Foderhantering och -beredning, Lely Vector (automatic feeding system)
Silor, foderfickor, elevator, kvarn, foderskruv och styrning tillsammans med Big Dutchman
Utgödsling, vajerdriven skrapa med slingdetektor, PR2 styrskåp samt Komprimat hydraulisk tryckare

Flytthem

Svea naturlig ventilation, OPEN paneler och nockventilation
Utgödsling, repdriven (Dyneema) skrapa, med slingdetektor och urindränering samt Komprimat hydraulisk tryckare.

Knutby

Svea naturlig ventilation, OPEN paneler och nockventilation

Falla Gård 2016, Slaktsvin/Långtråg

Forsa 2016, Ät- och seminbås

Ansta 2017

Högebo 2016, Slaktsvin/Tvärtråg

Russelbacka 2016, Slaktsvin/Tvärtråg