Referenser

Ett axplock av kunder som handlat av oss

Svenska köttföretagen,
Seminstation Hållsta

Simia inredning, Svea ventilation, Odin utgödsling och Big Dutchman torrfoderslinga

Gäddeholm

Svea naturlig ventilation, skorsten och ljusband

Stallberg

Foderhantering och -beredning, Lely Vector (automatic feeding system)
Silor, foderfickor, elevator, kvarn, foderskruv och styrning tillsammans med Big Dutchman
Utgödsling, vajerdriven skrapa med slingdetektor, PR2 styrskåp samt Komprimat hydraulisk tryckare

Knutby

Svea naturlig ventilation, OPEN paneler och nockventilation

Flytthem

Svea naturlig ventilation, OPEN paneler och nockventilation
Utgödsling, repdriven (Dyneema) skrapa, med slingdetektor och urindränering samt Komprimat hydraulisk tryckare.